Τελευταία Νέα

Γεωργικά Ένζυμα

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


Microlife DCA001

Προβιοτική πρόσθετη ουσία τροφίμων για τα πρόβατα και τα βοοειδή.

 

 

Microlife DCA002

Προβιοτική πρόσθετη ουσία τροφίμων για τα πουλερικά

 

 

Microlife DCA005

Βακτηριακό προϊόν βοηθάει το έδαφος να χρησιμοποιήσει τα λιπάσματα αποτελεσματικότερα.

 

 

Microlife DCA006

Αυξάνει την παραγωγικότητα στα ιχθυοτροφεία με τη βοήθεια της διευκόλυνσης της αναπαραγωγής περισσότερων ψαριών στον ίδιο όγκο της λεκάνης χωρίς τον κίνδυνο δηλητηρίασης των ψαριών από τα απόβλητά του και τον κίνδυνο ευτροφισμού.

 

 

Microlife DCA009

Σταματά τις αποκρουστικές μυρωδιές από τα υπόλοιπα του λιπάσματος και αυξάνει τη θρεπτική αξία της λίπανσης.

 

 

Microlife LCA001

Παρέχει τη νιτροποίηση για τις διάφορες γεωργικές και εφαρμογές πολλαπλασιασμού.

 

Συμμετέχουμε στην έκθεση "Κρήτη 2005" στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συμμετέχουμε στην έκθεση ECOLIFE.

Νέοι αριθμοί τηλεφώνων της εταιρίας μας.