Τελευταία Νέα

Ένζυμα Αποχέτευσης

 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


Microlife DCD006


Βοηθά το γρήγορο ξεκίνημα των αστικών εγκαταστάσεων κατεργασίας ύδατος αποβλήτων (βιολογικούς καθαρισμούς). Αποτρέπει τις αποκρουστικές μυρωδιές και βοηθά να υπερνικήσει τα προβλήματα αποδοτικότητας.

 

 

Microlife DCT004

Αποτρέπει την αύξηση των νηματωδών μικροοργανισμών στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

 

 

Microlife DCD013


Επιταχύνει τη διαδικασία λιπασματοποίησης από τα αστικά στερεά απόβλητα. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ειδικά στις αστικές εγκαταστάσεις λιπασματοποίησης στερεών αποβλήτων.

 

 

Microlife LCC008

Αυτό το υγρό προϊόν εξουδετερώνει τα αποκρουστικά προβλήματα μυρωδιών. Προτείνεται ειδικά για τα προβλήματα μυρωδιάς των στερεών αποβλήτων.

 

 

Microlife DCB001


Αποτρέπει τον ευτροφισμό στις λίμνες και τους ποταμούς. Είναι βασικό προϊόν για τις εφαρμογές βιοθεραπείας - αποκατάστασης στο νερό και το έδαφος.

 

 

Microlife DCB003

Ανοίγει και αποτρέπει τα προβλήματα φραξίματος στα συστήματα υπονόμων πόλεων. Σταματά τις αποκρουστικές μυρωδιές από το δίκτυο αποχετεύσεων.

 

 

Microlife DCB005


Βοηθά την αύξηση της χλόης ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες όπως στα πεζοδρόμια των δρόμων. Παρέχει την αύξηση υψηλής ποιότητας χλόης ειδικά για γήπεδα γκολφ. Βοηθά το χώμα παραγωγής από τα αστικά στερεά απόβλητα.

 

 

Microlife DCB020

Αποτρέπει την ύπαρξη των αποκρουστικών μυρωδιών στις δεξαμενές ύδατος όπως π.χ. υδοτοδεξαμενές κατάσβεσης πυρκαγιάς.

 

 

Microlife DCD063


Υποβιβάζει τα απόβλητα και αποτρέπει τις αποκρουστικές μυρωδιές από τις σηπτικές δεξαμενές, βόθρους, σταθμούς ανελκυστήρων. Υποβιβάζει τις στερεές αποθέσεις στο κατώτατο σημείο των σηπτικών δεξαμενών. Επομένως αυξάνει την περίοδο αφαίρεσης αποβλήτων από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι και μερικά χρόνια.

 

 

ΕΖ - δίσκος

Από την ελεγχόμενη απελευθέρωσή του εξουδετερώνονται τα μόρια μυρωδιών. Αυτό το προϊόνεξουδετερώνει τις αποκρουστικές μυρωδιές που παράγονται από τους εξαερισμούς των υπονόμων.

 

Συμμετέχουμε στην έκθεση "Κρήτη 2005" στο Ηράκλειο Κρήτης.

Συμμετέχουμε στην έκθεση ECOLIFE.

Νέοι αριθμοί τηλεφώνων της εταιρίας μας.