Η εταιρεία ChemFil(TM) είναι ενεργή με συμμετοχές σε εκθέσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου αλλά και σε καινοτόμα προγράμματα και προϊόντα.