Δίχλωρο 60% - Χλώριο Ταχείας Διάλυσης σε κόκκους

Περιγραφή

Δίχλωρο 60% Χλώριο Ταχείας Διάλυσης σε κόκκους
Ταχείας δράσης οργανική σύνθεση σε κόκκους, σταθεροποιημένη για την απολύμανση νερού
πισίνας.
Απολυμαντικό ευρέως φάσματος , βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο.
MΕ ΆΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ

Για Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και Τεχνικά Δελτία επικοινωνήστε μαζί μας.